Všeobecné obchodní podmínky CHAINER

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online objednávku a nákup zboží na stránkách www.chainer.store

Naše Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou určeny pro služby poskytované na webových stránkách chainer.store.

Nabídka na našem webu www.chainer.store je určena výhradně pro spotřebitele, kteří uzavírají nákup za účelem, který nelze přičíst jejich komerční nebo profesní činnosti.

Webové stránky chainer.store vám nabízejí přizpůsobený zážitek z nakupování a doplňkových služeb, který odpovídá vašim zájmům a potřebám. Na chainer.store prodáváme výhradně nové zboží.

Všichni naši partneři jsou obchodními partnery.

Pokud v těchto VOP používáme výrazy "my" nebo "naše", máme na mysli Kryštof Ježek, OSVČ, se sídlem na Pod Altánem 2406/48, Praha 10 100 00, IČ: 08424683 (dále jen "chainer.store" nebo "Prodejce").

1. Uzavření smlouvy a doručování zboží

 • Podáním objednávky prohlašujete, že jednáte výhradně pro soukromé účely.

 • Objednáním zboží na stránce www.chainer.store projevujete vůli uzavřít kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) mezi vámi a chainer.store. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“).

 • Kliknutím na „Koupit teď“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací email. Jakmile tento potvrzovací email obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli Smlouvu, užití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje. Myslete prosím na to, že rezervované zboží, tedy zboží, za které platíte bankovním převodem, bude vypraveno bezprostředně poté, co obdržíme vaši platbu za zboží a za případné náklady za poštovné. Zaplaťte za něj prosím bez zbytečného odkladu, poté co obdržíte potvrzovací email, nejpozději však do 7 dní.

 • Vyjadřujete svůj souhlas s postoupením nároků prodejce na úhradu kupní ceny třetím stranám.

 • Jestliže třetí strana, dodavatel, od kterého objednáváme zboží, nesplní svojí povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas, nebo nám dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni vaši objednávku dodat. Neexistuje tedy právní nárok na zboží, které z výše uvedeného důvodu nemáme možnost řádně a včas zajistit od třetí strany; tato výjimka platí i případě, že Smlouva byla uzavřena, a obdrželi jste od nás potvrzovací email. Jestliže tato situace nastane, neprodleně vás o ní budeme informovat. To však platí pouze v případě, že jsme na sebe výslovně nevzali riziko dané zboží zajistit.

 • Nebereme na sebe odpovědnost zajistit zboží, které bychom museli zajistit u třetí strany. Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám doručit pouze zboží, které je aktuálně na skladě, nebo na skladě našich dodavatelů. Zboží doručujeme pouze po České republice a Slovenské republice, přičemž dobou doručení se myslí doba doručení v pracovních dnech, do doby doručení se tedy nezapočítává sobota, neděle a dny pracovního klidu.

 • O předpokládané době doručení budete informováni vždy na konkrétní stránce zboží a před učiněním své objednávky.

 • Vyhrazujeme si právo nepřijmout objednávku nebo objednávku zrušit, bude-li zadána pomocí softwaru, robotu, web crawleru nebo spideru nebo jakéhokoliv jiného automatizovaného systému či za použití skriptů a jakýchkoliv jiných služeb třetích subjektů využitých k zadání objednávky vaším jménem.

2. Cena zboží, dopravy a expresní doručení

 • Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách www.chainer.store v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a případné další daně a poplatky dle platné legislativy. Vlastnictví zboží na vás přechází, jakmile zaplatíte plnou cenu potvrzené objednávky.

 • Pro objednávky v jakékoliv hodnotě je automaticky doprava zdarma na výdejní místo Zásilkovny. Pokud chcete doručit zboží na adresu, bude vám účtován poplatek 79 kč včetně DPH. Poplatek se vztahuje k dodatečným nákladům souvisejícím s velikostí objednávky týkající se dopravy, manipulace a dalších služeb.

3. Platební podmínky

 • Při nákupu na www.chainer.store máte možnost zvolit z následujících platebních metod: platební kartou nebo dalšími platebními možnostmi nabízenými na našem webu. V závislosti na zvolené platební metodě mohou být účtovány poplatky spojené s konkrétní platební metodou.

 • Pro platbu platební kartou je nutné zadat číslo karty, datum expirace a bezpečnostní kód. Prodejce používá bezpečné platební brány pro zpracování plateb kartou, které zajišťují ochranu vašich údajů.

 • Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu bezprostředně po zadání a odeslání objednávky.

 • Všechna komunikace včetně faktur, upomínek a dalších dokumentů je zasílána výlučně elektronicky.

4. Slevové kupóny a jejich využití

 • Slevové kupóny nelze zakoupit, jsou poskytovány v rámci marketingových a propagačních aktivit a mají omezenou platnost.

 • Slevové kupóny lze uplatnit jednou při objednávce zboží a pouze v době jejich platnosti. Některé produkty mohou být z uplatnění slevových kupónů vyňaty. Slevovými kupóny nelze pořídit dárkové poukazy. Některé slevové kupóny mohou mít stanovenu minimální hodnotu objednávky, kterou je nutné dosáhnout pro jejich uplatnění.

 • Hodnota objednaného zboží musí být alespoň ve výši hodnoty slevového kupónu. Pokud hodnota objednávky nedosahuje hodnoty kupónu, rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou slevového kupónu lze uhradit jakoukoli akceptovanou platební metodou. Slevové kupóny nelze vyměnit za hotovost a nejsou úročeny. Pokud je objednávka nebo její část, která byla zcela nebo částečně zaplacena slevovými kupóny, vrácena (např. v důsledku odstoupení od smlouvy), částka zaplacená slevovými kupóny nebude refundována.

 • Slevový kupón je možné uplatnit pouze před dokončením objednávky, není možné retroaktivně požadovat jeho uplatnění. Slevové kupóny a s nimi spojená práva nemohou být převedena na třetí strany. V jedné objednávce nelze, pokud není výslovně povoleno, kombinovat více slevových kupónů.

 • Vyhradzujeme si právo požadovat od vás zaplacení plné ceny zboží, které jste si ponechali, pokud v důsledku vrácení zboží klesne hodnota zakoupeného zboží pod hodnotu uplatněného slevového kupónu.

5. Vrácení zboží dle zákona

 • Pokud si zakoupíte zboží na chainer.store, máte dle zákona právo na vrácení tohoto zboží. Pokud se rozhodnete vrátit zboží, napište nám na emailovou adresu info@chainer.store. My vám poté emailem zašleme pokyny k odeslání. Náklady na poštovné spojené s vrácením zboží hradíme my.

 • Pokud se rozhodnete vrátit jakýkoliv produkt, u kterého byly účtovány poplatky za doručení na dlouhou vzdálenost, vrátíme vám tyto poplatky pouze v případě, že vrátíte celou objednávku. V opačném případě budete muset nést náklady spojené s vrácením zboží.

Vaše práva při vrácení zboží:

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu. Lhůta 14 dní začíná ode dne, kdy jste vy nebo osoba, kterou jste určili (s výjimkou přepravce), obdrželi poslední položku z objednaného zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy během 14denní lhůty, musíte nás o tom informovat (tel. č. +420 774 066 745, adresa Pod Altánem 2406/48 , Praha 10 100 00, e-mail: info@chainer.store) prostřednictvím jasného prohlášení, např. dopisem nebo e-mailem.

Upozorňujeme, že právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu nemůžete uplatnit u zboží, které bylo po doručení rozbaleno a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo proto, že bylo vyrobeno na míru či speciálně upraveno, nelze vrátit.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Pokud odstoupíte od smlouvy výše uvedeným způsobem, vrátíme vám částku, kterou jste za zboží zaplatili, včetně prostředků, které jste zaplatili za dopravu zboží zpět k nám (avšak proplatíme pouze nejlevnější druh dopravy, který nabízíme). Prostředky vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od dne, kdy jsme od vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky zašleme stejným způsobem, jakým jste zaplatili za původní objednávku, pokud si s vámi výslovně nedohodneme jiný způsob úhrady. Za odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu nebudou účtovány žádné poplatky, avšak vyhrazujeme si právo nezaslat vám tyto peněžní prostředky, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo nám nepředložíte doklad o předání zboží přepravci.

Po odstoupení od smlouvy jste povinni vrátit nebo zaslat vrácené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od dne odstoupení od smlouvy. Splníte výše uvedenou povinnost, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty. Předpokládáme, že budete odesílat vrácené zboží ze stejné adresy, jakou byla adresa uvedená při objednávce. Pokud však odesíláte vrácené zboží z jiné země, neproplatíme vám náklady na dopravu. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nesprávného zacházení s tímto zbožím, jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. Refundace

 • Jakékoliv refundace a zpětné platby jsou automaticky navráceny na účet, ze kterého byla uhrazena objednávka. Jestliže jste platili převodem z PayPal nebo platební kartou, budou prostředky zaslány na účet, ze kterého bylo placeno.

7. Zákaznická podpora

 • Jestliže máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@chainer.store

8. Odpovědnost za vady

 • Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

 • Naší povinností je dodat vám zboží bez vad, což znamená, že:

  • zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy, nebo odpovídá našemu popisu, včetně popisu v reklamních materiálech, nebo vypadá tak, jak lze očekávat s ohledem na daný typ zboží,

  • zboží je vhodné pro takové užívání, pro které je prodáváno, nebo pro užívání obvyklé pro daný typ zboží,

  • zboží splňuje právní požadavky, které se na jeho vlastnosti vztahují,

  • zboží je v požadované jakosti a velikosti, a

  • pokud byla jakost či design určeny na základě vzorku či vzoru, zboží musí být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.

 • Pokud zboží neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, můžete požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Pokud nelze zboží řádně využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží. V tomto případě máte rovněž možnost odstoupit od smlouvy.

 • Pokud neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží nebo opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží.

 • Právo z vadného plnění můžete uplatnit pouze s ohledem na vady, které se projevily v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada projevila do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku jeho převzetí.

 • Práva z vadného plnění není možné uplatnit, pokud jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším nesprávným užíváním.

9. Další informace

 • Když kliknete na „Kup teď“, souhlasíte s uzavřením kupní smlouvy s námi distančním způsobem. Každá strana hradí sama veškeré náklady spojené s provozem komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy.

 • Vyhranujeme si právo kdykoliv změnit tyto VOP. Smlouvy uzavřené za jiného znění všeobecných obchodních podmínek se však budou řídit podmínkami platnými v době, kdy smlouva byla uzavřena.

 • Nabídky zveřejněné na www.chainer.store smí využívat pouze osoby starší 18 let.

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky neplatí pro podnikatele.

 • Pokud se vyskytne jakýkoliv spor, který jsme společně nedokázali vyřešit napřímo, máte možnost využít mimosoudní řešení sporu. V tom případě se obraťte na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a postupujte dle pokynů uvedených na stránkách; na stejném místě můžete i další informace o ADR. Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů (www.ec.europa.eu/odr).

S pozdravem,
Kryštof Ježek
IČ: 08424683
Pod Altánem 2406/48
Praha 10, 100 00
Česká Republika

Obchodní podmínky byly vydány dne: 14.04.2023

PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →